Záujemca sa vyplnením a odoslaním tejto prihlášky záväzne prihlasuje na konferenciu organizovanú spoločnosťou EKOS PLUS s.r.o. a zároveň vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podmienkami účasti na konferencii, s ktorými v celom rozsahu súhlasí, zaväzuje sa uhradiť účastnícky poplatok a zároveň udeľuje spoločnosti EKOS PLUS s.r.o. súhlas so spracovaním svojich osobných údajov vo vyššie uvedenom znení.

 

Účastnícky poplatok zahŕňa: účasť na konferencii pre 1 osobu, stravovanie, DPH.

 

Storno podmienky

 

Bezplatné storno registrácie prijímame do 15.10.2017 vrátane.

Pri odhlásení po 15.10.2017, ako aj v prípade neúčasti sa poplatok nevracia.

Konferencie sa môže zúčastniť náhradník.

 

Fakturačné údaje

 

Firma:

EKOS PLUS s.r.o.,

Župné nám. 7,

811 03 Bratislava

 

IČO: 313 92 547

IČ DPH: SK 20 20 30 53 97

Číslo bankového účtu: 262 500 4166 / 1100, Tatrabanka

IBAN: SK57 1100 0000 0026 2500 4166

Variabilný symbol: 2510 2017

 

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk