ODPADY 2019

28. marec 2019, hotel Holiday Inn, Žilina

 

Konferencia ODPADY 2019 sa tentokrát bude venovať problematike komunálnych odpadov, najmä plastovým odpadom, nápojovým obalom a PET obalom. Tradične bude témou legislatívny vývoj v oblasti odpadového hospodárstva v európskej únii aj v SR a nebude chýbať ani predstavenie moderných technológií zhodnocovania odpadov.

 

Osobitným bodom bude tento rok panelová diskusia k programu odpadového hospodárstva 2021-2025 za účasti riaditeľa odboru odpadového hospodárstva a integrovaného povoľovania MŽP.

 

Záštitu nad podujatím prijal podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos.

 

 

Viac informácií

 

Predošlé konferencie

 

 

 

 

 

ekonferencia.sk  2018 - všetky práva vyhradené.