Na konferencii sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredia SR i ČR, Slovenskej a Českej inšpekcie životného prostredia a odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov, ako aj prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov. Konferencia je organizovaná  v spolupráci s E-Expert s.r.o. , Úniou miest Slovenska, Slovenskou inšpekciou životného prostredia a Zdravotním ústavem  se sídlem v Ostravě.

 

 

 

 

ekonferencia.sk  2017 - všetky práva vyhradené.

mobil: +421 948 013 089

mail: vincent.susol@ekosplus.sk