top of page
odpady parallax (1).jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

ODBORNÉ KONFERENCIE

Spoločnosť EKOS PLUS  vám ponúka sériu konferencií s environmentálnou tematikou a niekoľkoročnou tradíciou - ODPADY, ENVIRO, CARBON DAY a APEL.

Všetky informácie na jednom mieste - www.ekonferencie.sk

DSC_2850 kopie.jpg
USKUTOČNENÉ

Hlavným cieľom medzinárodnej konferencie je výmena praktických

a legislatívnych skúseností na poli odpadového hospodárstva,  ovzdušia, vôd, OZE, ochrany prírody a biodiverzity, posudzovania vplyvov, integrovanej prevencie, uplatňovania BREF/ BAT.

07-1.jpg
USKUTOČNENÉ

Dvojdňová konferencia zameraná

na problematiku odpadov predstavuje aktuálnu odpadovú legislatívu, príkladové riešenia v odpadovom hospodárstve pre obce aj priemysel, moderné technológie na spracovanie
a zhodnocovanie odpadu.

MicrosoftTeams-image (2)_edited.jpg

Konferencia zameraná na
klimaticko-energetickú politiku
a  obchodovanie s emisnými kvótami.

IMG_1220.jpg

Ucelený prehľad legislatívnych zmien v oblasti životného prostredia

za aktuálny rok, ako aj informácie 
o legislatívnych zámeroch MŽP SR

na rok nasledujúci. 

Award Numbers_Gold.png

Národná podnikateľská cena
za životné prostredie v SR 2023


1. MIESTO V KATEGÓRII PRODUKT A SLUŽBA

Environmentálne vzdelávanie -
odborné konferencie e+

ASPEK_logo_popis-e1556387837110-300x60.png
bottom of page