top of page
majestic-mountain-lake-in-national-park-high-tatra-2023-11-27-05-37-21-utc_edited.png

 

8. ČESKO-SLOVENSKÁ ENVIRONMENTÁLNA KONFERENCIA

17. - 19. apríl 2024

Hotel Trigan, Štrbské Pleso, Slovenská republika

prezenčne aj online

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

 POZVÁNKA NA ENVIRO 2024

Pozývame Vás na 8. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie
ENVIRO 2024, ktorá sa uskutoční 17.-19. apríla 2024 v pri Štrbskom Plese v hoteli Trigan. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd, posudzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva a energetiky. 

Od rozdelenia Česko-Slovenska a vzniku dvoch samostatných štátov uplynulo 30 rokov. Oba štáty vychádzali z rovnakých právnych predpisov v oblasti ochrany životného prostredia. Po vstupe do EÚ sú povinné transponovať a uplatňovať rovnaké právne predpisy ako ostatné členské štáty EÚ. Ako boli tieto predpisy transponované do národných právnych systémov oboch krajín? Ako sa prakticky uplatňujú? Aké problémy riešia? Na tieto a ďalšie otázky budeme hľadať odpovede a riešenia na konferencii ENVIRO 2024.

Ekos_plus_w.jpg
ENVIRO_2024_Cirkular_3.jpg

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj ONLINE-formou              

Fotogaléria ENVIRO 2024

3

dni

20

prednášok

350

účastníkov*

informácií
*prezenčne a online, rok 2023

TEMATICKÉ OKRUHY ENVIRO 2024

IED / EIA

Vývoj, stav a aplikácia vybraných právnych

predpisov v podmienkach SR a ČR po 30-tich

rokov samostatnosti

OVZDUŠIE

Nový prístup k ochrane ovzdušia – praktické

skúsenosti s novými právnymi predpismi

ESG

Stav transpozície a aplikácie Smernice o vykazovaní

informácií o udržateľnosti podnikov (CSRD) v SR a ČR

ODPADY

Chemická recyklácia – nastal jej čas?

Zálohovanie nápojových obalov v ČR

BAT / BREF

Aktuálny stav

POTREBUJETE PORADIŤ? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

KONTAKT SLOVENSKO

Ľubica Krákorníková 

+421 917 900 501 

krakornikova@ekosplus.sk 

www.ekosplus.sk 

KONTAKT

Organizátor

Ekos_plus_variacie-2.png

DISKUSIA - ENVIRO 2023

TEMATICKÉ OKRUHY

OCHRANA OVZDUŠIA a VÔD

ODPADY

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SUROVÍN

EIA / IPPC 

bottom of page