top of page

ORGANIZÁTORI

Ekos_plus_variacie-2.png
E-EXPERT_RGB_FINAL-uai-516x326.png

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
Prumyslova-ekologie-logo-CMYK.png
logo_energie_p_main_198.png
sponsor-enviroportal_edited.png

DISKUSIA - ENVIRO 2023

TEMATICKÉ OKRUHY

OCHRANA OVZDUŠIA a VÔD

ODPADY

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SUROVÍN

EIA / IPPC 

bottom of page