top of page
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Horský Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika

prezenčne aj online

 POZVÁNKA NA ENVIRO 2023

Ekos_plus_variacie-2.png
E-EXPERT_RGB_FINAL-uai-516x326.png

Pozývame Vás na 7. ročník česko-slovenskej environmentálnej konferencie ENVIRO 2023, ktorá sa uskutoční 18.-19. 5. 2023 v prostredí Moravskosliezskych Beskýd. Hlavným cieľom konferencie je výmena praktických a legislatívnych skúseností oboch krajín v oblasti odpadov, ochrany ovzdušia a vôd, posu-dzovania vplyvov na životné prostredie, integrovanej prevencie, teplárenstva a energetiky. 

Konferencie sa zúčastnia zástupcovia Ministerstva životného prostredí ČR a SR, českej a slovenskej inšpekcie životného prostredia, zástupcovia štátnej správy a samosprávy, odborníci na monitorovanie kvality životného prostredia a zdravia obyvateľstva a prevádzkovatelia významných priemyselných a energetických podnikov.

Konferencia sa uskutoční prezenčne aj ONLINE-formou              

mini cirkular enviro23.jpg

TEMATICKÉ OKRUHY ENVIRO 2023

OCHRANA OVZDUŠIA a VÔD

ODPADY

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SUROVÍN

EIA / IPPC 

                 

2

dni

20

prednášok

150

účastníkov

informácií

Fotogaléria podujatí ENVIRO

Konferencia sa koná pod záštitou 

Ministerstva životného prostredia SR a Ministerstva životního prostředí ČR

MZP_logo_RGB_v2-uai-720x268.jpg

ORGANIZÁTORI

Ekos_plus_variacie-2.png
E-EXPERT_RGB_FINAL-uai-516x326.png

PARTNERI

CENIA2.jpg
siad1-700x240.jpg
logo_MSK-450x240.jpg

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
logo_energie_p_main_198.png
Prumyslova-ekologie-logo-CMYK.png
EnviSys_logo_full.png
sponsor-enviroportal_edited.png

POTREBUJETE PORADIŤ? NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ

KONTAKT SLOVENSKO

Ľubica Krákorníková 

+421 917 900 501 

krakornikova@ekosplus.sk 

www.ekosplus.sk 

KONTAKT

Archív podujatí ENVIRO 

ENVIRO 2021

ENVIRO 2019

ENVIRO 2017

bottom of page