top of page
As8Biv_edited.jpg
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Horský Hotel Sepetná, Ostravice, Česká republika

prezenčne aj online

PROGRAM ENVIRO 2023
17. - 19. 5. 2023
program priebežne aktualizujeme

STREDA,  17. 5. 2023

20.00 - 23.00 (neoficiálna časť) -  welcome drink (Hotel Ondráš) - neformálne konzultácie, networking

ŠTVRTOK, 18. 5. 2023

8.00 - 9.00       Registrácia účastníkov

9.00 - 9.15       Otvorenie konferencie - zástupcovia MŽP ČR, MŽP SR

BLOK 1  |  OVZDUŠIE  - garant bloku: Kurt Dědič
9.15 - 12.30

Nový zákon o ovzduší ČR

Jakub Archer | MŽP ČR, vedúci oddelenia technologických zdrojov

Nový zákon o ovzduší SR

Zuzana Kocunová | MŽP SR, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia

LIFE AQP Opolskie

Maciej Rojewski | Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

9.15 - 9.45   

9.45 - 10.15   

10.15 - 10.45   

10.45 - 11.00   Prestávka

LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia (SR)

Gabriel Adámek,  | MŽP SR, koordinátor projektu LIFE IP

LIFE IP COALA (ČR)

Štěpán Vizina | Moravskoslezské Investice a Development, a.s.

Činnosť a pôsobnosť Environmentálneho fondu

Martin Repa, Marek Macik | Environmentálny fond

11.00 - 11.30   

11.30 - 12.00   

12.00 - 13.30   

12.30 - 13.30   Obed

BLOK 2 | ODPADY  - garant bloku: Jan Maršák
13.30 - 16.30 

Projekt CEVOOH / nový ISOH

Ivana Kopecká | CENIA

Palivá z odpadu

Jan Maršák |  MŽP ČR, riaditeľ odboru odpadov 

Pohľad na palivá z odpadov z hľadiska MŽP SR

Jana Juríková | MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva 

13.30 - 14.00   

14.00 - 14.30   

14.30 - 15.00   

15.00 - 15.15   Prestávka

A) DISKUSNÝ PANEL
Téma: Energetické využitie odpadov

Pozvaní diskutujúci:

Jan Maršák | MŽP ČR
Jana Juríková | MŽP SR
Marcel Vrátný | MH Teplárenský holding a.s.
Ivana Martiniaková | CENIA 
Jiří Vecka | Teplárenské sdružení České republiky

15.15 - 16.30   

19.00   Spoločenský večer

PIATOK, 19. 5. 2023

BLOK | EIA, IPPC - garant bloku: Petr Slezák
9.00 - 13.00

Revízia Smernice o priemyselných emisiách (IED)

Jan Slavík | MŽP ČR, vedúci oddelenia IPPC a IRZ

Jednotné environmentálne stanovisko (JES)

Petr Slezák | MŽP ČR, zástupca riaditeľa odboru posudzovania vplyvov na ŽP a IP

Jednotné environmentální stanovisko (JES)

Pavel Chlíbek | vrchný ministerský radca, legislatívny odbor

Zosúladenie procesov EIA / IPKZ

Roman Skorka |  Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 

9.00 - 9.30   

9.30 - 10.00   

10.00 - 10.30   

10.30 - 11.00   

11.00 - 11.30   Prestávka

Hodnotenie vplyvov na povrchové a podzemné vody

Lukáš Záruba | MŽP ČR, riaditeľ odboru ochrany vôd

§16a - posúdenia projektov z hľadiska vplyvu na podzemnú vodu z pohľadu SR

Anna Patschová | Výskumný ústav vodného hospodárstva, riaditeľka odboru kvality vôd

11.30 - 12.00   

12.00 - 12.30   

13.00 - 13.45   Obed

13.45 - 16.00   Neformálne konzultácie

TEŠÍME SA NA STRETNUTIE!
Zmena programu vyhradená!

ORGANIZÁTORI

Ekos_plus_variacie-2.png
E-EXPERT_RGB_FINAL-uai-516x326.png
bottom of page