top of page

MODERÁTORI

Foto_Kovacic_Martin.jpg

Mgr. Martin Kovačič

EKOS PLUS s.r.o.

konateľ /

zástupca organizátorov

Foto_Vladimír Lollek_edited_edited_edite

Ing. Vladimír Lollek

E-expert, spol. s r.o.

konateľ / 

zástupca organizátorov 

Simurka.jpg

Ing. Peter Šimurka

Nezávislá Environmentálna
Konzultačná Agentúra s.r.o.

konateľ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE UŽ ČOSKORO

SLEDUJTE NÁS

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube

DISKUSIA - ENVIRO 2023

TEMATICKÉ OKRUHY

OCHRANA OVZDUŠIA a VÔD

ODPADY

EFEKTÍVNE VYUŽÍVANIE SUROVÍN

EIA / IPPC 

bottom of page