top of page
APEL3.png
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

APEL 2022

AKTUÁLNE POŽIADAVKY ENVIRO LEGISLATÍVY

8. 12. 2022

Hotel Devín, Bratislava

prezenčne aj online

PROGRAM KONFERENCIE APEL 2022
8. december 2022, Bratislava, Hotel Devín


Program pravidelne aktualizujeme. 
Zmena programu vyhradená! 

8.00 - 9.00 
Registrácia účastníkov

BLOK 1 |  9.00 - 11.55

9.00 - 9.25

Otvorenie s privítaním

Martin Kovačič | privítanie organizátora EKOS PLUS s.r.o.

Ján Budaj | minister životného prostredia 

9.25 - 10.10

Informačný systém odpadového hospodárstva

Martin Izsóff | MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva 

PRESTÁVKA

10.30 - 11.20

Nová legislatíva v oblasti ochrany ovzdušia

Zuzana Kocunová | MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, riaditeľka odboru

11.20 - 11.55

Nová legislatíva a procesy Environmentálneho fondu

Martin Janík |  Environmentálny fond, riaditeľ odboru práva

11.55 - 12.55   OBEDNÁ PRESTÁVKA

BLOK 2 | 12.55 - 14.45

12.55 - 13.30

Informácia o zmenách v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva

Anna Gaálová | MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, riaditeľka odboru

13.30 - 14.15

Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2023

Janette Smažáková | MŽP SR, odbor legislatívy, riaditeľka odboru

14.15 - 14.45

Potrebné legislatívne zmeny z pohľadu priemyslu

Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

PRESTÁVKA

BLOK 3 | 15.00 - 16.40

15.05 - 15.35

Revízia smernice o priemyselných emisiách (IED)

Cyril Burda | MŽP SR, odbor integrovanej prevencie

15.35 - 16.05

Integrácia procesov EIA, IPKZ a stavebného konania, čo spájať, čo rozpájať?

Dáša Šuleková | Slovenská inšpekcia životného prostredia, riaditeľka odboru Plánu obnovy

16.05 - 16.40

Zákon o výstavbe a novely súvisiacich právnych predpisov

Roman Skorka | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, konzultant

BLOK 4 | PANELOVÁ DISKUSIA
16.40 - 17.30

Téma:
Ako bude vyzerať integrácia procesov EIA, IPKZ a výstavby? 

Diskutujúci panelisti:

Roman Skorka | Úrad pre plánovanie a výstavbu SR, konzultant

Dáša Šuleková | SIŽP, riaditeľka odboru Plánu obnovy

Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

17.30  Záver konferencie / čaša vína

bottom of page