top of page
APEL3.png

APEL 2022

AKTUÁLNE POŽIADAVKY ENVIRO LEGISLATÍVY

8. 12. 2022

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Hotel Devín, Bratislava

prezenčne aj online

PROGRAM KONFERENCIE APEL 2022
8. december 2022, Bratislava, Hotel Devín


Program pravidelne aktualizujeme. 
Zmena programu vyhradená! 

8.00 - 9.00 
Registrácia účastníkov

BLOK 1 |  9.00 - 11.55

9.00 - 9.25

Otvorenie s privítaním

Martin Kovačič | privítanie organizátora EKOS PLUS s.r.o.

Ján Budaj | minister životného prostredia 

9.25 - 10.10

Informačný systém odpadového hospodárstva

Martin Izsóff | MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva 

PRESTÁVKA

10.30 - 11.20

Nová legislatíva v oblasti ochrany ovzdušia

Zuzana Kocunová | MŽP SR, odbor ochrany ovzdušia, riaditeľka odboru

11.20 - 11.55

Nová legislatíva a procesy Environmentálneho fondu

Martin Janík |  Environmentálny fond, riaditeľ odboru práva

11.55 - 12.55   OBEDNÁ PRESTÁVKA

BLOK 2 | 12.55 - 14.45

12.55 - 13.30

Informácia o zmenách v legislatíve v oblasti vodného hospodárstva

Anna Gaálová | MŽP SR, odbor štátnej vodnej správy a rybárstva, riaditeľka odboru

13.30 - 14.15

Legislatívne zámery MŽP SR na rok 2023

Janette Smažáková | MŽP SR, odbor legislatívy, riaditeľka odboru

14.15 - 14.45

Potrebné legislatívne zmeny z pohľadu priemyslu

Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

PRESTÁVKA

BLOK 3 | 15.00 - 16.40

15.05 - 15.35

Revízia smernice o priemyselných emisiách (IED)

Cyril Burda | MŽP SR, odbor integrovanej prevencie

15.35 - 16.05

Integrácia procesov EIA, IPKZ a stavebného konania, čo spájať, čo rozpájať?

Dáša Šuleková | Slovenská inšpekcia životného prostredia, riaditeľka odboru Plánu obnovy

16.05 - 16.40

Zákon o výstavbe a novely súvisiacich právnych predpisov

Roman Skorka | Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, konzultant

BLOK 4 | PANELOVÁ DISKUSIA
16.40 - 17.30

Téma:
Ako bude vyzerať integrácia procesov EIA, IPKZ a výstavby? 

Diskutujúci panelisti:

Roman Skorka | Úrad pre plánovanie a výstavbu SR, konzultant

Dáša Šuleková | SIŽP, riaditeľka odboru Plánu obnovy

Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy

17.30  Záver konferencie / čaša vína

bottom of page