top of page
MicrosoftTeams-image (2).png
e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

CARBON DAY 2022

5. 10. 2022

Hotel Park Inn, Bratislava

prezenčne aj online

PROGRAM KONFERENCIE CARBON DAY 2022

od 8.00 
Registrácia účastníkov, Hotel Park Inn by Radisson Danube Bratislava

9.00  - 9.30 
Otvorenie s privítaním
Martin Kovačič  | privítanie organizátora EKOS PLUS s.r.o. 
Michal Kiča |  štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR

BLOK 1  |  9.25 - 11.10

9.25 - 9.35

Európsky pohľad na aktuálnu situáciu 

Zdeněk Čech |  Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, vedúci tímu ekonomických analýz (online)

Aká je reakcia Európskej komisie na aktuálny vývoj energeticko-klimatickej krízy? Ako sa so situáciou vysporidúvajú jednotlivé krajiny EÚ? 

9.35 - 10.20

Aktuálna klimaticko-energetická politika

Milan Zvara  | Ministerstvo životného prostredia SR, riaditeľ odboru politiky znižovania emisií skleníkových plynov

Revízia smernice EU ETS, Fit for 55 a pripravované zmeny. Pripravované zmeny v zákone č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami.  Novinky v implementácii ETS EU. ETS Reporting Tool.  Hlavné možnosti financovania zmeny klímy na Slovensku

10.20 - 10.50

Environmentálny fond a možnosti podpory z výnosov získaných z dražieb emisných kvót a podpora realizovaná Environmentálnym fondom z prostriedkov Modernizačného fondu

Andrea Štefániková |  Environmentálny fond, riaditeľka odboru ekonomických činností  

Výzva pre oblasť teplárenstva - detailnejšie informácie a aktuálny stav vyhlásenej výzvy na strane Environmentálneho fondu (EF) EFv súvislosti so zákonom č. 414/2012 Z. z. a previazanosť na zákon č. 587/2004 o EF Zatepľovanie a iné oprávnené podporné činnosti podľa zákona o EF a zákona č. 414/2012 Z. z.

10.50 - 11.10   Q & A
11.10 - 11.25
   Prestávka

BLOK 2  | 11.25 - 12.50 

11.25 - 11.50

Novinky v registri emisných kvót

Miroslav Hrobák |  ICZ Slovakia a.s., emission registry manager

Aké pravidlá v registri platné od začiatku 4. obdobia obchodovania? Ako funguje prepojenie EU ETS so švajčiarskym systémom obchodovania? Aké sú pripravované zmeny týkajúce sa fungovania registra?

11.50 - 12.15

Vývoj na trhu EU ETS. Kam pôjdu ceny emisných povoleniek? 

Patrik Petrášek | Vertis Environmental Finance, senior corporate trader

Aké sú predikcie cien do roku 2024 - 2025? Ktoré faktory vplývajú pozitívne a ktoré negatívne na vývoj ceny? 

12.15 - 12.50

ESG audit a jeho dopady na firmy

Gabriela Bizoňová | Československá obchodná banka, a.s., expertka na ESG poradenstvo a udržateľné financovanie

Aké sú nové povinnosti v oblasti ESG? Som dobrý obchodným partnerom (dodávateľ/odberateľ)? Čo mi pomôže získať financie a investorov? Ako sa zorientovať? Kedy? Ako? A Čo? Ako zmeniť povinnosti na príležitosť?

12.50 - 14.00   Obedná prestávka

BLOK 3  | 14.00 - 16.30

14.00 - 14.25

Dekarbonizácia priemyslu

Annamária Tóthová | Eversheds Sutherland advokátska kancelária s.r.o., partnerka

Čo zahŕňa dekarbonizácia priemyslu? Koho sa dotýka? Aké ciele sú stanovené? Aké formy podpory sú pre dekarbonizáciu naplánované?

14.25 - 14.50

Dopady revízie EU ETS na priemysel

Róbert Polc | Danucem Slovensko a.s., regionálny environmentálny koordinátor

Zhodnotenie súčasného obdobie v oblasti produkcie CO2, zavedené a pripravované dekarbonizačné opatrenia a projekty, 

príprava na stav po roku 2030 – čo čaká a neminie priemyselné prevádzky z technického a finančného hľadiska

14.50 - 15.05   Prestávka

15.05 - 15.30

Nízkouhlíkové riešenia v doprave

Radoslav Jonáš | Enviral a.s. , vedúci oddelenia regulačných vecí a strategického marketingu

Doprava je významným prispievateľom k emisiám GHG na úrovni cca 25%. Na rozdiel od iných významných sektorov ako je výroba tepla a výroba elektrickej energie sa dlhodobo nedarí znižovať tieto emisie, naopak, s rozvojom hospodárstva rastú. Krajiny na rôznych kontinentoch volia rôzne stratégie ako tento trend zvrátiť. Ako prvé sa začali využívať tekuté biopalivá, ktoré dnes u nás zabezpečujú 90% všetkých dosiahnutých úspor GHG v doprave. Neskôr sa začali rozvíjať ďalšie technológie ako sú elektrina, biometán, vodík, ale aj fosílne, menej emisné alternatívy ako je LPG, LNG/CNG. Každá z uvedených technológií má svoju emisnú stopu, svoje výhody a nevýhody z hľadiska dostupnosti surovín a samozrejme aj svoje náklady. V prezentácii budú porovnané aspekty možného vývoja rôznych technológií a dekarbonizácie v doprave.

15.30 - 16.05

Podniková uhlíková stopa ako nástroj na dosiahnutie jedného z cieľov Európskej zelenej dohody (European Green Deal)

Alena Popovičová | ARP enviro spol. s r.o., konateľka

Príspevok sa bude zaoberať bilanciou skleníkových plynov na úrovni podniku, ako jedným z nástrojov na dosiahnutie uhlíkovej neutrality podniku. V priebehu prednášky budú vysvetlené pojmy ako uhlíková neutralita, Net Zero, ktoré sa v debatách o udržateľnosti často zamieňajú, no v skutočnosti predstavujú dva rôzne prístupy k riešeniu klimatických zmien. Budú vysvetlené rozdiely a dôvody, prečo je najmä v kontexte stanovovania klimatických cieľov dôležité tieto rozdiely poznať. Spoluautorky prezentácie sú Hana Hanuljaková a Alexandra Tulipánová. 

DISKUSIA 16.05 - 16.35:
Plní EU ETS svoj účel? Ako ďalej? 
Diskutujú:
Milan Zvara, Radoslav Jonáš, Alena Popovičová, Peter Šimurka (moderátor)  Záver konferencie

Zmena programu vyhradená!

bottom of page