top of page
air-pollution-smoking-chimneys-against-blue-sky-2022-08-25-01-44-03-utc_edited.jpg

 

2. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

 

CARBON DAY 2023

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

12. - 13. október 2023

PARK INN BY RADISSON DANUBE, Bratislava

prezenčne aj ONLINE

PROGRAM KONFERENCIE CARBON DAY 2023
12. - 13. 10. 2023 

ŠTVRTOK 12. októbra 2023

8.00  | REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV​

9.00  | OTVORENIE A PRIVÍTANIE​

Milan CHRENKO, minister životného prostredia SR​

Martin KOVAČIČ, konateľ EKOS PLUS s.r.o. 

BLOK 1  |  9.30 – 11.00 |  moderuje Martin KOVAČIČ

09.30 |

Cesta k uhlíkovej neutralite v súvislostiach z pohľadu overovateľa

Alena POPOVIČOVÁ | ARPenviro spol. s r. o., expertka a akreditovaná overovateľka

10.00 |

Uhlíkový greenwashing 

Peter ŠIMURKA | Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o. 

10.30 |

Komplexná ESG stratégia založená na dátach

Gabriela BIZOŇOVÁ | Československá obchodná banka, a.s., expertka na ESG

11.00  | PRESTÁVKA
 

11.20 |

Vývoj na trhu EU ETS

Patrik PETRÁŠEK | Vertis Envinvironmental Finance, Senior Corporate Trader

11.40 |

Nové výzvy Modernizačného fondu

Peter PERSON | Environmentálny fond,  vedúci oddelenia pre programy Modernizačného fondu

BLOK 3  |  13.00  – 15.00 |  moderuje Peter ŠIMURKA

BLOK 2  | 11.20 – 12.00  |  moderuje Peter ŠIMURKA

12.00 | OBEDNÁ PRESTÁVKA
 

13.00 |

Aktuálna klimaticko-energetická politika EÚ a SR

Milan ZVARA | MŽP SR, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia

14.00 |

Vplyv rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na životné prostredie

Dávid TIŠŤAN | Banskobystrický samosprávny kraj, poverený vedúci odd. verejnej dopravy

14.30 |

Finančné nástroje na zmenu klímy

Milan ZVARA | MŽP SR, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia

15.00  | PRESTÁVKA

BLOK 4  |  15.30  – 17.00 | moderuje Martin KOVAČIČ  |  VSTUP NA DISKUSIU VOĽNÝ

DISKUSNÝ PANEL: Dekarbonizačné projekty v priemysle – prínosy vs problém pri ich implementácii

15.30 | Dekarbonizačné projekty - príklady z praxe z veľkých priemyselných prevádzok
               
Peter Šimurka 
Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o. 

DISKUSIA - Pozvaní hostia: 
Milan CHRENKO, minister životného prostredia SR
Branislav SUŠILA, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
Alexander MATUŠEK, prezident ZAP SR a viceprezident APZD

17.00 | ZÁVER PROGRAMU 1. dňa ​a ČAŠA VÍNA

PIATOK 13. októbra 2023

BLOK 1  |   9.00 – 13.00  ​
PRAKTICKÝ WORKSHOP / Strategické riadenia s podporou dát o životnom prostredí 

Lektorky:

Alena POPOVIČOVÁ | ARPenviro spol. s r. o., expertka a akreditovaná overovateľka​

Michaela HLETKOVÁ PLOSZEKOVÁ | Zväz automobilového priemyslu SR, špecialistka na environmentálnu stratégiu

9.00 | Základné požiadavky Green Deal - prehľad a súvislosti jednotlivých stratégií, ​akčných balíkov a dokumentov

Green Deal (Zelená dohoda) je veľmi často vnímaná úzko - iba ako zameranie na dekarbonizáciu a CO2 neutralitu. V skutočnosti je téma oveľa širšia a téma znižovania emisií CO2 je iba jedným z jej prvkov.  Na úspešnú implementáciu už nebude dostatočné plniť požiadavky legislatívy SR, ale tento rámec sa rozširuje aj na témy environmentálnej stratégie cez postupné zvyšovanie požiadaviek na podávanie správ o ukazovateľoch udržateľnosti podľa štandardov ESG (Environment Social Governance) ako nepriame pokračovanie CSR (Corporate social responsibility) až po dekarbonizačné ciele. ​

  • Ako to uchopiť, zorientovať sa a kde začať? ​

  • Čo ak nemám žiadne dáta k dispozícii? ​

  • Aké dáta potrebujem? ​

  • Aké sú štandardy? ​

  • Na základe čoho viem navrhnúť environmentálnu stratégiu spoločnosti? 

 

9.45  | PRESTÁVKA
 

10.00  |  Praktická časť – ako navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégiu pre ​organizácie bez ohľadu na ich veľkosť

V praktickej časti si prejdeme, aké dáta máme aktuálne k dispozícii (na základe aktuálne platných legislatívnych požiadaviek v SR), odkiaľ ich vieme získať a ako je z týchto dát navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégie spoločnosti bez ohľadu na veľkosť. Účastníci budú paralelne s prednášajúcim spracovávať vlastné dáta (po registrácii na 2.deň konferencie dostanete excelový template pre prípravu vlastných dát aj s pomôckou odkiaľ tieto dáta vo vlastnej spoločnosti získať). 

 

13.00  | OBED | ZÁVER KONFERENCIE

ORGANIZÁTOR

Ekos_plus_w.jpg

ZÁŠTITA

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

logo_energie_p_main_198.png

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
sponsor-enviroportal_edited.png
bottom of page