top of page
air-pollution-smoking-chimneys-against-blue-sky-2022-08-25-01-44-03-utc_edited.jpg

 

2. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

 

CARBON DAY 2023

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

12. - 13. október 2023

PARK INN BY RADISSON DANUBE, Bratislava

prezenčne aj ONLINE

PROGRAM KONFERENCIE CARBON DAY 2023
12. - 13. 10. 2023 

ŠTVRTOK 12. októbra 2023

08.00 |  REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV​

09.00 |  OTVORENIE A PRIVÍTANIE​

Milan CHRENKO, minister životného prostredia SR​

Martin KOVAČIČ, konateľ EKOS PLUS s.r.o. 

BLOK 1  |  9.20 – 10.45 |  moderuje Martin KOVAČIČ

09.20 |

Cesta k uhlíkovej neutralite v súvislostiach z pohľadu overovateľa

Alena POPOVIČOVÁ | ARPenviro spol. s r. o., expertka a akreditovaná overovateľka

09.50 |

Uhlíkový greenwashing 

Peter ŠIMURKA | Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o. 

Greenwashing aktuálna téma, ktorá má široký presah. Nástroje marketingu budú musieť podliehať kontrole a posúdeniu odborných pracovníkov v spoločnostiach, aby neprišlo k porušeniu nových pravidiel. S greenwashingom sa stretneme v rôznych oblastiach, a teda aj v „uhlíkovej“.  Aký je aktuálny stav? Čo ďalšie sa pripravuje? Tieto a ešte ďalšie otázky si položíme v príspevku. Na niektoré máme odpovede už teraz ale je veľa takých na ktoré odpovede ešte neexistujú.

10.15 |

Komplexná ESG stratégia založená na dátach

Gabika BIZOŇOVÁ | Československá obchodná banka, a.s., expertka na ESG

Spoločnosť s ESG pozitívnou budúcnosťou. Čo sú najväčšie úskalia spoločností?  Správna stratégia spoločností.  Čo najviac potrebujú spoločnosti? Dáta – strašiak v súčasnosti, pomocník v budúcnosti. Jeden z vnímaných negatívnych javov spoločností (firiem). Greenwashing/Socialwashing alebo iná klamlivá reklama. Ako ľahko vie byť ľahko odhalený? A ako predísť Greenwashingu – inej klamlivej reklame.

10.45  PRESTÁVKA
 

BLOK 2  | 11.05 – 12.05  |  moderuje Peter ŠIMURKA

11.05 |

Udržateľnosť v dodávateľskom reťazci 

Annamária TÓTHOVÁ | Eversheds Sutherland advokátska kancelária s.r.o., advokátka

Porovnanie plánovanej európskej legislatívy a skúseností z Nemecka, Holandska a Francúzska

11.25 |

EUA trendy a predikcie: pohľad do budúcnosti

Patrik PETRÁŠEK | Vertis Environmental Finance, Senior Corporate Trader

Emisné kvóty: kam smerujeme?

11.50 |

Modernizačný fond: Aktuálny stav a nové vízie

Peter PERSON | Environmentálny fond,  vedúci oddelenia pre programy Modernizačného fondu

Aktuálny stav: Vyhlásená Výzva MoF – 1/2022 (1. – 4. hodnotiace kolo). Posudzovanie žiadostí. Implementácia projektovNové vízie: „Rozšírená Výzva pre Teplárenstvo“ a ďalšie smerovanie MoF

12.05 |   OBEDNÁ PRESTÁVKA
 

BLOK 3  |  13.00  – 15.00 |  moderuje Peter ŠIMURKA

13.00 |

Aktuálna klimaticko-energetická politika EÚ a SR

Milan ZVARA | MŽP SR, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia

14.00 |

Vplyv rozvoja systémov verejnej osobnej dopravy na životné prostredie

Dávid TIŠŤAN | Banskobystrický samosprávny kraj, poverený vedúci odd. verejnej dopravy

Analýza demografických ukazovateľov Banskobystrického kraja z hľadiska mobility. Verejná doprava v kompetenciách BBSK. Zavádzanie Integrovaného dopravného systému v Banskobystrickom kraji. Strategické plánovanie v rámci verejnej mobility. 

14.30 |

Finančné nástroje na zmenu klímy

Milan ZVARA | MŽP SR, generálny riaditeľ Sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia

15.00 |   PRESTÁVKA

BLOK 4  |  15.30  – 17.00 | moderuje Martin KOVAČIČ  |  VSTUP NA DISKUSIU VOĽNÝ

DISKUSNÝ PANEL: Dekarbonizačné projekty v priemysle – prínosy vs problémy pri ich implementácii

15.30 |   Dekarbonizačné projekty - príklady z praxe z veľkých priemyselných prevádzok
                 Peter ŠIMURKA Nezávislá environmentálna konzultačná agentúra s.r.o. 
Príspevok bude „začiatkom“ nasledujúceho diskusného panelu. V stručnosti sa pozrieme na viaceré konkrétne projekty, ktorých predmetom je realizácia opatrení vo vzťahu k potrebe dekarbonizácie. Zameriame sa postupy a určité nejasné body, ktoré v konečnom dôsledku nie sú jasné a vyvolávajú určitú polemiku s otvorenou otázkou „Čo vlastne štát chce?“. 

16.00 |   Diskusný panel

Diskutovať budú pozvaní hostia: 
Milan CHRENKO, minister životného prostredia SR
Branislav SUŠILA, štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR
Alexander MATUŠEK, prezident ZAP SR a viceprezident APZD

Uvedomujeme si na Slovensku dôležitosť dekarbonizácie? 

Komunikuje štát dostatočne dôležitosť a potrebu dekarbonizácie vo vzťahu k verejnosti ale aj k orgánom štátnej správy? 

Prečo pri dekarbonizačných projektoch nevyužívame zjednodušené postupy, ktoré priamo odporúča EÚ/EK? 

17.00 | ZÁVER PROGRAMU 1. dňa ​a ČAŠA VÍNA

PIATOK 13. októbra 2023

BLOK 1  |   9.00 – 13.00  ​
PRAKTICKÝ WORKSHOP / Strategické riadenia s podporou dát o životnom prostredí 

Lektorky:

Alena POPOVIČOVÁ | ARPenviro spol. s r. o., expertka a akreditovaná overovateľka​

Michaela HLETKOVÁ PLOSZEKOVÁ | Zväz automobilového priemyslu SR, špecialistka na environmentálnu stratégiu

Green Deal (Zelená dohoda) je veľmi často vnímaná úzko - iba ako zameranie na dekarbonizáciu a CO2 neutralitu. V skutočnosti je téma oveľa širšia a téma znižovania emisií CO2 je iba jedným z jej prvkov.  Na úspešnú implementáciu už nebude dostatočné plniť požiadavky legislatívy SR, ale tento rámec sa rozširuje aj na témy environmentálnej stratégie cez postupné zvyšovanie požiadaviek na podávanie správ o ukazovateľoch udržateľnosti podľa štandardov ESG (Environment Social Governance) ako nepriame pokračovanie CSR (Corporate social responsibility) až po dekarbonizačné ciele.

  • Ako to uchopiť, zorientovať sa a kde začať? ​

  • Čo ak nemám žiadne dáta k dispozícii? ​

  • Aké dáta potrebujem? ​

  • Aké sú štandardy? ​

  • Na základe čoho viem navrhnúť environmentálnu stratégiu spoločnosti?

 

V praktickej časti si prejdeme, aké dáta máme aktuálne k dispozícii (na základe aktuálne platných legislatívnych požiadaviek v SR), odkiaľ ich vieme získať a ako z týchto dát navrhnúť základný monitoring dát a environmentálnu stratégie spoločnosti bez ohľadu na veľkosť. Účastníci budú paralelne s prednášajúcim spracovávať vlastné dáta (po registrácii na 2.deň konferencie dostanete excelovský template pre prípravu vlastných dát aj s pomôckou odkiaľ tieto dáta vo vlastnej spoločnosti získať). 

09.00 - 09.30  |

Základné požiadavky Green Deal - prehľad a súvislosti jednotlivých stratégií, ​akčných balíkov a dokumentov, ESG štandardy ako súčasť reportovania dát vyžadovaných v rámci Green Deal

09.30 - 10.00 |

Praktická časť  – práca s Excel-Templatom - prehľad Vašich dát vs. Požiadavky ESG štandardu (časť „E“)

10.00 - 10.10 |

PRESTÁVKA

10.10 - 10.30 |

Teoretická časť - výpočet ekvivalentu CO2

10.30 - 11.00 |

Praktická časť – práca s Excel-Templatom – výpočet uhlíkovej stopy z vašich dát

11.00 - 11.20 |

PRESTÁVKA

10.20 - 11.40 |

Teoretická časť – tvorba envirostratégie na základe dát

10.40 - 12.15 |

Praktická časť – práca s Excel-Templatom – tvorba stratégie z vašich dát

12.15 - 13.00 |

Praktická časť - otázky, ukážky, konkrétne príklady účastníkov, diskusia

13.00 -             |

ZÁVER, OBČERSTVENIE

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

ORGANIZÁTOR

Ekos_plus_w.jpg

ZÁŠTITA

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

logo_energie_p_main_198.png

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
sponsor-enviroportal_edited.png
bottom of page