top of page
garbage-bags-2021-08-26-16-15-49-utc.jpg

 

11. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

 

ODPADY 2023

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

Hotel Holiday Inn, Žilina

prezenčne aj ONLINE

PROGRAM KONFERENCIE ODPADY 2023

ŠTVRTOK, 22. 6. 2023

8.00  | REGISTRÁCIA ÚČASTNÍKOV

8.45  | OTVORENIE KONFERENCIE
              Martin Kovačič, zástupca organizátora EKOS PLUS

BLOK 1 | 9.00 - 11.00 
AKTUÁLNA A PRIPRAVOVANÁ LEGISLATÍVA ODPADOVÉHO A OBEHOVÉHO HOSPODÁRSTVA

moderuje Martin Kovačič

9.00  Aktuálna legislatíva v oblasti odpadového hospodárstva

Janette Smažáková | MŽP SR, riaditeľka odboru legislatívy 

9.40 Nová európska legislatíva pre odpady, obaly a obehové hospodárstvo

Nariadenie EÚ o cezhraničnej preprave odpadov | Jana Juríková, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva
Nariadenie EÚ o batériách | Ján Federič, MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva

Nariadenie EÚ o obaloch | Jana Vilímová, MŽP SR, odbor legislatívy 

10.25 |  Legislatívne zámery MŽP SR v oblasti obehového hospodárstva

Jana Vilímová | MŽP SR, odbor legislatívy

11.00  |  PRESTÁVKA

BLOK 2 | 11.20 - 13.00
ŠPECIFICKÉ RIEŠENIA KOMUNÁLNEHO ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

moderuje Veronika Gerotto Bilková

11.20 |  Zelené výzvy a spoločenská zodpovednosť samospráv

Gabriela Bizoňová | Československá obchodná banka, a.s.

11.50 |  Skúsenosti so zavedením zberu kuchynských odpadov v meste Košice

Alexander Starinský  | KOSIT a.s. 

12.10 KOLO – Bratislavské centrum opätovného použitia – skúsenosti so zriadením a prevádzkou

Martina Kicová | Hl. mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia

12.30 |  Environmentálny fond a jeho činnosť  

Andrea Štefániková | Environmentálny fond, riaditeľka odboru ekonomických činností

13.00 |  OBEDNÁ PRESTÁVKA

BLOK 3 | 14.00 - 15.30
PROGRESÍVNE RIEŠENIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

moderuje Peter Šimurka

14.00 Energeticky sebestačná obec Kněžice (ČR)

Milan Kazda | Obec Kněžice, starosta 

14.30 Ekologizácia teplárne – vybudovanie multipalivového kotla a ukončenie uhoľnej prevádzky

Marcel Vrátný | MH Teplárenský holding, a.s., generálny riaditeľ  

15.00 |  Príprava a výstavba ZEVO na príklade novostavby ZEVO Chotíkov a obnovy ZEVO Malešice

Alois Studenič | EUCS Ingenieurbüro GmbH, expert 

15.30 |  PRESTÁVKA

BLOK 4 | 16.00 - 18.00
DISKUSNÝ PANEL
Téma: POVOĽOVACIE PROCESY PRE PROJEKTY ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

moderuje Martin Kovačič

16.30 DISKUSNÝ PANEL: 
Pozvaní hostia do diskusie:


zástupca MŽP SR
Roman Skorka 
| Úrad pre územné plánovanie a výstavbu  
Annamária Tóthová | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.
Jana Hladová | United Energy a.s.
Marcel Vrátný | MH Teplárenský Holding, a.s.

 

16.00 Povoľovacie procesy na Slovensku – stručný úvod

Peter Šimurka | NEKA s.r.o., expert 

16.10 |  Posudzovanie vplyvov na ŽP v zmysle nových stavebných predpisov  

Annamária Tóthová | Eversheds Sutherland, advokátska kancelária s.r.o., advokátka

18.00  | ZÁVER PROGRAMU 1.dňa
19.00  | VEČERA | OCHUTNÁVKA VÍN 

PIATOK, 23. 6. 2023
rozdelené do dvoch paralelných sekcií 

A) SEKCIA PRE PRIEMYSEL   

BLOK 1 | 9.30 - 13.00
PRIEMYSELNÉ ODPADY V SÚVISLOSTIACH 

moderuje Peter Šimurka

9.30 |  Priemyselné odpady v súvislostiach

Peter Šimurka |  NEKA s.r.o.  

9.45  |  Aplikačná prax prevádzkovania zariadení na spracovanie odpadov

Zuzana Balková  | EKO-IN®, poradkyňa

10.05 |  Priemyselné odpady v praxi  

Michaela Hletková Ploszeková | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, expertka 

10.25 |  PRESTÁVKA

10.40  |  Biela kniha odpadového hospodárstva Slovenskej republiky 

Ján Chovanec | Zväz odpadového priemyslu, prezident

11.00 | CYRKL – hospodárenie so zdrojmi v priemysle

Lucia Cedzo | CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., odborníčka na odpadové skeny

11.20  |   PANELOVÁ DISKUSIA: Hľadajme spoločne riešenia pre priemyselné odpady

12.30  |  OBED | ZÁVER KONFERENCIE

B) SEKCIA PRE KOMUNÁLNU SFÉRU

BLOK 1 | 9.30 - 11.15
ENVIRONMENTÁLNY FOND – Praktická časť

moderuje Veronika Gerotto Bilková

9.30  |  Praktické riešenia pre žiadateľov o príspevok z Environmentálneho fondu  

Marek Macik  | Environmentálny fond, riaditeľ odboru koordinácie a metodiky   

11.00  |  PRESTÁVKA

BLOK 2 | 11.30 - 13.00
SKÚSENOSTI MUNICIPALÍT SO ZAVEDENÍM NOVÝCH POVINNOSTÍ V NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYM ODPADOM

moderuje Martin Kovačič

11.30  |  Výsledky štúdie na posúdenie zavedenia systému pre nakladanie s odpadom z textilu  

Veronika Gerotto Bilková | EKOS PLUS s.r.o.

11.45  |  Odpadové hospodárstvo obce Bešeňová po zavedení váženia zmesového komunálneho odpadu

Martin Baran | Obec Bešeňová, starosta

12.00 |  Praktické skúsenosti so zriadením a prevádzkou KOLO - Bratislavského centra opätovného použitia

Martina Kicová | Hl. mesto SR Bratislava, oddelenie životného prostredia

12.30 |  DISKUSIA K BLOKU

13.00 |  OBED | ZÁVER KONFERENCIE

  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
Ekos_plus_variacie-2.png

Partnerom konferencie ďakujeme za podporu a dôveru!  

ORGANIZÁTOR

Ekos_plus_variacie-2.png

ZÁŠTITA

GENERÁLNY PARTNER

HLAVNÝ PARTNER

logoMTTH_COLOR_RGB.png

PARTNERI

rewa tech.jpg
novinky-logo-inecs.jpg

VYSTAVOVATELIA

logo.jpg
vystavovatel.jpg

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
EnviSys_logo_full.png
logo_energie_p_main_198.png
sponsor-enviroportal_edited.png
  • Facebook
  • Instagram
  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page