top of page
APEL3.png

 

AKTUÁLNE POŽIADAVKY ENVIRO LEGISLATÍVY
7. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

+  REFORMA STAVEBNEJ LEGISLATÍVY, IPKZ a EIA

 

APEL 2023

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

7. december 2023

Hotel Crowne Plaza, Bratislava

prezenčne aj ONLINE

ORGANIZÁTOR

Ekos_plus_w.jpg

ZÁŠTITA

Logo stavebny urad.png

GENERÁLNY PARTNER

PARTNERI

MEDIÁLNI PARTNERI

sponsor-odpady-portal_edited.png
sponsor-enviroportal_edited.png

DISKUSIA - APEL 2022

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE APEL 2022

INFORMAČNÝ SYSTÉM OH

OVZDUŠIE

ENVIRONMENTÁLNY FOND

VODNÉ HOSPODÁRSTVO 

PREDPOKLADANÝ LEGISLATÍVNY VÝVOJ NA ROK 2023

EIA / IPKZ / STAVEBNÝ PORIADOK

bottom of page