top of page
garbage-bags-2021-08-26-16-15-49-utc.jpg

 

12. ROČNÍK ODBORNEJ KONFERENCIE

 

ODPADY 2024

e+_konferencia-web-line AKTUAL.png

20. - 21. jún 2024

Hotel Holiday Inn, Žilina

prezenčne aj ONLINE

PREDBEŽNÝ PROGRAM

ŠTVRTOK, 20. 6. 2024

PIATOK, 21. 6. 2024

BLOK 1 | Legislatíva SR a EÚ | 9:00 - 10:30

 • Obaly

 • Staré vozidlá

 • Potravinový odpad

 • Textil a ďalšie

BLOK 2 | Tepelné spracovanie odpadov | 10:30 - 12:00

 • Spaľovanie

 • Spoluspaľovanie

 • TAP vs. TDP

BLOK 3 | Textil | 13:00 - 14:30

 • Aktuálny stav v SR

 • Pripravenosť systému od 1.1.2025

BLOK 4 | Nemocničný odpad | 14:30 - 15:30

 • Aktuálny stav v SR

 • Možnosti nakladania a spracovania

SEKCIA 1 | FIRMY A PRIEMYSEL
Cirkulárny priemysel 
| 9:00 - 12:30

 • Pripravenosť

 • Komplexnosť

 • Prepojenosť

SEKCIA 2| SAMOSPRÁVY
Cirkulárne mestá a obce | 9:00 - 12:30

 • Príklady dobrej praxe

 • ​Čo je cirkulárne mesto?

ČO VÁS EŠTE ČAKÁ?

VEĽA DISKUSIÍ A PLURALITA NÁZOROV

OCHUTNÁVKA VÍN

VEČERNÉ POSEDENIE A GRILL BAR

POOBEDNÁ DISKUSIA NA AKTUÁLNU TÉMU

DISKUSIA - ODPADY 2023 štvrtok, piatok

AKTUÁLNA LEGISLATÍVA OH 

LEGISLATÍVNE ZÁMERY EÚ A MŽP SR 

TEXTIL – ZBER A RECYKLÁCIA PO NOVOM

ZAHRANIČNÉ PRÍKLADY

POVOĽOVACIE PROCESY PRE PROJEKTY OH

PRÍKLADY KOMUNÁLNYCH RIEŠENÍ OH

PRIEMYSELNÉ ODPADY V SÚVISLOSTIACH 

 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page